27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soru ve Cevapları, Sınav Sonuçları
EHLİYET SINAVI 27.06.2015 2015 yılında yapılacak olan ehliyet sınavlarından üçüncüsü 27 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacak. 27 Haziran Ehliyet sınavı cumartesi günü 11:00 da başlayacak ve 1 saa...
Eşinin vasiyeti üzerine anaokulu yaptıracak
Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmek isteyen 82 yaşındaki Gülsüm Şimşek, Kepez ilçesine anaokulu yaptırma kararı aldı. Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini y...
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor Toplumda değeri artan anaokulları... - BERLİN (CİHAN)- Bundan tam 175 sene evvel ilk defa Almanya’da kurulan anaokullarının sayısında patlama ...

istanbul anaokulları

6 sene önce admin tarafından yazıldı, 605 kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

istanbul anaokulları ile ilgili sizlere detaylı bilgi ve dökümanlar sunmak amacıyla istanbul anaokulları web adreslerini sizler için tek tek dolaşarak misyonları vizyonları eğitim anlayışları gerektiği yerde kadroları iletişim bilgileri adres bilgileri etkinlik rehberleri faaliyet çalışmalarını aktarmaya çalıştık.

istanbul anaokulları
ATABEK KOLEJİ ANAOKULLARI
YETKİLİ Pervin Aldoğan – 0533 513 56 97
ADRES Cebeci Cad. No:78-80 Küçükköy – Gaziosmanpaşa – İSTANBUL
TELEFON 0212 538 10 07 – 0212 538 10 08

Atabek Koleji Anaokulu
WEB www.atabekkoleji.com 

KISA AÇIKLAMA

Atabek Koleji Anaokulunda çocukların gelişimleri özel olarak takip edilerek, hangi alanda yeteneği olduğu hakkında raporlar hazırlanıyor. Sözel veya sosyal zeka, spora yatkınlığı ve hangi branşta yetenekli olduğu takip ediliyor ve öğrenci hakkında rapor dosyası oluşturuluyor.

3-6 yaş aralığındaki çocukların ilköğretim yılları başlamadan önce, yeteneklerinin olduğu ve olmadığı alanlar belirlenip ortaya çıkartılıyor. Böylece çocuğun meslek seçiminde rastgele değil,güvenli bir yol izlemesinin kapıları aralanıyor…

Sınıflar 11 öğrenci kapasiteli 8 derslikten oluşmaktadır, 3 yaşından itibaren haftanın hergünü İngilizce dersi, Modern ve teknoloji destekli sınıflar Bilişim Teknolojileri Dersi ve Bilgisayar Laboratuvarları, Spor salonları ve spor etkinlikleri

Yetenek ve gelişim desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetleri, testler,uygulama ölçme ve değerlendirme, Anne-baba eğitim seminerleri ve toplantılar, Aile, çocuk ve gelişim danışmanlığı, Sosyal etkinlikler, geziler, Masal, kukla ve sinema saatleri, Drama etkinlikleri (İngilizce ve Türkçe) Modern dans ve Halkoyunları, Satranç Resim Atölyesinde resim dersleri (Yaratıcılıklarını destekleyici canlı ve eğlenceli etkinlikler)

Uygulama bahçeleri Öğrencilerimize derslerde öğrendikleri ve çalışmalarını sunumlar yaptırarak küçük yaştan itibaren özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Tüm eğitim kademelerinde uygulanan drama çalışmaları, öğrencilerin zevkle ve keyifle, farkınavarmadan öğrendikleri bir eğitim sistemi ile bütünleşmiştir. Öğrenciler bilgi ve kavramları kalıcı olarak öğreniyor,öğrendiklerini kullanabiliyorlar. Dersi derste, uygulayarak, yaparak, yaşayarak öğreniyorlar.

Sayın Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz;

Sorumluluk bilinci gelişmiş anne-babalar olarak en değerli varlığımız, çocuklarımızı;
◦Hayata en iyi şekilde hazırlamak
◦Onlara güvenli bir gelecek kurmak için çabalıyor ve olanaklarımızı fedakarca seferber ediyoruz.
Çocuklarımızın nitelikli bir eğitim-öğretim almasını sağlayarak;
◦Seçkin bir meslek sahibi olmalarını,
◦Mesleğinde ve insan ilişkilerinde başarılı, tercih edilen, saygın bireyler olarak toplumdaki yerlerini almalarını istiyoruz.
Böyle bir arayış içerisinde olan veli ve öğrencilerin;
◦Nasıl bir eğitim?
◦Nitelikli bir Eğitim Kurumu’nda bulunması gereken vasıfları,
◦Okulumuzun eğitim-öğretim felsefesini, amaçlarını ve günlük işleyişini etraflıca, ayrıntılı bir şekilde bilmelerinde büyük fayda gördüğümüz bir kaynağa olan gereksinimi karşılamak amacıyla Veli-Öğrenci Okul Kılavuzu’nu hazırladık.
Bir öğrenme toplumu olan okul da, her toplum gibi ancak karşılıklı saygı ve sevgi varoldukça, bireyler açıklık ilkesi ve takım ruhu çerçevesinde çalıştıkça ilerleme ve gelişme olabilir.
Bizler, tüm öğrencilerimizin başarı ve mutluluğu hak ettiğine, açık yüreklilik ve sevgiyle tüm sorunların üstesinden gelineceğine inanıyoruz.
Web sitemizde bulunan bilgilerin yararlı ve yol gösterici olacağını umuyor, dikkatle okumanızı öneriyoruz.
Atabek Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu

Kuruluş:

 • Okul, adını taşıdığı Atabek Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından kurulmuştur.
 • AAtabek Eğitim Kurumları, Cebeci Cad. No:78 – 80 Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Anaokulu (4-6 yaş) , ilköğretim okulu ve
  lise 9. Sınıf ile eğitime başlayacaktır.
 • 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren lisemizin lise 2,3 ve 4. Sınıfları kademeli olarak eğitim-öğretime başlayacaktır.
 • Atabek Eğitim Kurumları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel okullar statüsündedir.

Felsefemiz:

Öğrencilerimizi, oluşturulan çağdaş öğrenme ortamında bireysel gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak;

 • Belleği insanlığın yükselttiği çağdaş-bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış
 • Toplumsal ilişkilerinde üstün vasıfları nedeniyle öncelikle tercih edilen,
 • Saygın kişiliğe sahip, kendine güvenen ve ahlaki değerleri yüksek,
 • Herhangi bir baskının tesiri altında kalmadan özgür hayal gücünün yardımıyla, sevgiyle beslenmiş vicdanı sayesinde, öz bilinicini kullanarak içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran,
 • Dünyadaki gelişmeleri takip eden ve her türlü bilimsel gelişmelerin öncüsü olabilecek,
 • Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, koruyucusu ve takipçisi olan,
 • Mükemmeliyet arayışı içinde, aktif, yurtsever bireyler olarak yetiştirmektir.

Amacımız:

Eğitim-öğretim sürecine kattığı yeni bakış açısıyla ve ortamıyla yetiştirdiği öğrencilerin üstün nitelikleri ile ülkemizin önde gelen, uluslararası değere sahip saygın eğitim kurumlarından biri olmak ve bu platformda ülkemizi en rekabetçi düzeyde temsil etmektir.

Organizasyon ve Yönetim:

Atabek Eğitim Kurumları 2009 yılında kurulmuş özel, şahsa ait, karma bir okuldur. Organizasyon içinde, her bir ayrı yasal konuma sahip Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise olmak üzere üç özel okulu kapsamaktadır. Anaokulunda her bir derslik en fazla on bir (11) öğrenci, ilköğretim okulu ve lisede her bir derslik en fazla yirmi beş (25) öğrenci öğrenim görecek şekilde tasarlanmıştır. Toplam öğrenci kontenjanı 1100’dür.

 Atabek Eğitim Kurumları’nda tüm gelir öğrencilerin okul ücretlerinden elde edilmektedir. Okul T.C. hükümetinden veya herhangi bir kuruluştan destek almamakta ve herhangi bir mali kaynak yaratma faaliyetinde bulunmamaktadır.

 Okul, Yönetim Kurulu’nun hakimiyeti altında olup, bu kurul tarafından idare edilmektedir. Yönetim Kurulu, Kurucu Ahmet Hamdi Can başkanlığında üç okul müdürü tarafından oluşmaktadır. Kurumdaki üç okul müdürü, finans ve işletme yöneticileri gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak üzere davet edilmektedirler.

 Kurumun idaresinden, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlamasından ve yürütülmesinden nihai sorumlular müdürler, müdür yardımcıları ve kurucu’dur. Yönetim kurulu her dönem iki kez toplanmakta ve okul felsefesine uygun eğitim-öğretim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için politikaları belirlemektedir. Bu politikaların uygulanması ve okulun günlük idaresi okul müdürünün sorumluluğundadır.

 Ülkemizdeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretimle ilgili kanun ve yönetmeliklerindeki ilkeler kapsamında işletilmek zorundadır.

 Yönetim Kurulu’nun bu kurulun işleyişinde yol gösteren resmi bir politikalar el kitabı(iç tüzük) bulunmaktadır.

 Yönetim Kurulu üyeleri, idareciler ve bölüm başkanları çeşitli konularla ilgili pek çok seminer ve konferansa katılmış durumdadırlar. Ayrıca okulda profesyoneller tarafından verilen idari seminerler de düzenlenmektedir.

 Yıl içinde bölüm başkanları ve okul müdürü, her bir öğretmenin sınıf içindeki performansını gözlemleyerek sonrasında gözlemlerini tartışmak üzere ilgili öğretmenle görüşmektedir. İtirazların olması durumunda bunlar görüşülmekte ve dikkate alınmaktadır. Kurumun öğretmenin görevi, yetki ve sorumluluklarına ait kriterler ve ölçümlerden oluşan Öğretmen Performans Değerlendirme sistemi vardır. Öğretmenler göreve ilk başladığında kendilerine ve tüm idarecilere Görev Tanımı, Performans Değerlendirme Kriter ve Yöntemleri yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Kanununda matbu olarak belirtilen Öğretmen Ana Sözleşmesi’nde de öğretmen hak ve sorumlulukları belirtilmiştir.

 Performansta düşüş açıkça belli olduğunda Yönetim Kurulu’nun beklentilerinin hatırlatıldığı bir yazı gönderilmekte, sonrasında değerlendirme karşılıklı olarak belirlenen bir süre zarfında tekrarlanmaktadır. Performans hala tatmin edici olmayan bir düzeyde olduğu sonucuna varılırsa istihdama son verilmektedir.

Benzer Yazılar
Öğrencilerinin gelişimine önemli katkı sağlayan Öğretmen Ayça Mercan; anaokulu seçiminde ilk olarak okulun hangi resmi kuruma bağlı olduğuna bakılması gerektiğini belirtti. Mercan’a göre sonrasında ise okulun mutfak ve tuvalet temizliğine dikkat edil...
Anaokulumuz Yeni eğitim öğretim dönemine kurban bayramı için verilen aradan sonra 19 Eylül 2016 günü pazartesi günü başlayacaktır. Kayıtlarımız devam etmektedir. Sınıflarımızın kontenjanları dolmak üzeredir acele edin....
YAZ OKULU KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. ADAPLAR SİYER ARAPÇA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÜZME AT BİNME SOSYAL ETKİNLİKLER FAALİYETLER...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitedeki hiçbir materyal izinsiz kopyalanamaz / paylaşılamaz. www.nurtopuanaokulu.com