27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soru ve Cevapları, Sınav Sonuçları
EHLİYET SINAVI 27.06.2015 2015 yılında yapılacak olan ehliyet sınavlarından üçüncüsü 27 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacak. 27 Haziran Ehliyet sınavı cumartesi günü 11:00 da başlayacak ve 1 saa...
Eşinin vasiyeti üzerine anaokulu yaptıracak
Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmek isteyen 82 yaşındaki Gülsüm Şimşek, Kepez ilçesine anaokulu yaptırma kararı aldı. Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini y...
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor Toplumda değeri artan anaokulları... - BERLİN (CİHAN)- Bundan tam 175 sene evvel ilk defa Almanya’da kurulan anaokullarının sayısında patlama ...

bahçeşehir koleji florya anaokulu

6 sene önce admin tarafından yazıldı, 3.803 kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

istanbul bahçeşehir koleji florya Anaokulu

Bahçeşehir Koleji Florya Anaokulu 4 -6 yaş grubu çocuklara yönelik bir okulöncesi eğitimi kurumudur. 

09:00-16:00 saatleri arasında eğitim – öğretim yapan okulumuz tam günlük bir eğitim programı yürütmektedir. 09:00 – 13:00 saatleri arasında 4 yaş grubu öğrencilerimiz için yarım gün alternatifi de mevcuttur.

Rehberlik

Anaokulumuza kayıt aşamasından önce çocukların yaş gelişim özelliklerine göre hazırlanmış olan “Tanıma Çalışması” uygulaması yapılmaktadır. Öncelikle bireysel özelliklerinin tanınması süreci değerlendirilmektedir. Daha sonra grup içinde güçlü ve desteğe ihtiyaç duyduğu yönlerinin tanımlaması yapılmaktadır. Çocuğun bireysel gelişimi için yıl içerisinde yapılacaklar bu çalışma ile planlanmaktadır.

Her ay sonu çocukların yaş gelişim özelliklerini değerlendiren “Bireysel Gelişim Raporu” hazırlanmakta ve velilerin incelemesi için eve gönderilmektedir. Böylece çocukların gelişimi ve eğer var ise desteğe ihtiyaç duydukları gelişim alanları anne-babalar da takip edebilmektedirler. Her eğitim döneminde üç bireysel gelişim raporu, bir dönem sonu karnesi gönderilmektedir.

Rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleri tarafından ilk ayın sonunda anne ve babalar okula davet edilip çocukları hakkında bilgiler verilerek ve bu yıl boyunca yapılacaklar paylaşılmaktadır. Eğer ihtiyaç varsa anne babanın bu destek çalışmalarında yapabilecekleri hakkında daha detaylı bilgiler verilmektedir.

Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre çalışmalar sürdürülmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda anne baba ile yapılacak görüşmelerin görüşme sıklıkları belirlenmekte ve yıl sonunda anne babalar ile son bir değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

Dersler

Anaokulumuza kayıt aşamasından önce çocukların yaş gelişim özelliklerine göre hazırlanmış olan “Tanıma Çalışması” uygulaması yapılmaktadır. Öncelikle bireysel özelliklerinin tanınması süreci değerlendirilmektedir. Daha sonra grup içinde güçlü ve desteğe ihtiyaç duyduğu yönlerinin tanımlaması yapılmaktadır. Çocuğun bireysel gelişimi için yıl içerisinde yapılacaklar bu çalışma ile planlanmaktadır.

Her ay sonu çocukların yaş gelişim özelliklerini değerlendiren “Bireysel Gelişim Raporu” hazırlanmakta ve velilerin incelemesi için eve gönderilmektedir. Böylece çocukların gelişimi ve eğer var ise desteğe ihtiyaç duydukları gelişim alanları anne-babalar da takip edebilmektedirler. Her eğitim döneminde üç bireysel gelişim raporu, bir dönem sonu karnesi gönderilmektedir.

Rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleri tarafından ilk ayın sonunda anne ve babalar okula davet edilip çocukları hakkında bilgiler verilerek ve bu yıl boyunca yapılacaklar paylaşılmaktadır. Eğer ihtiyaç varsa anne babanın bu destek çalışmalarında yapabilecekleri hakkında daha detaylı bilgiler verilmektedir.

Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre çalışmalar sürdürülmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda anne baba ile yapılacak görüşmelerin görüşme sıklıkları belirlenmekte ve yıl sonunda anne babalar ile son bir değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.+

2012-2013 kayıt koşulları

2012 – 2013 Kayıt Koşulları

Öğrenciler,Rehberlik Tanıma Çalışması yapılarak okula kabul edilir. Rehberlik Tanıma Çalışması’nda, Psikolojik Danışman, öğrenci ile birebir görüşme yapar ve öğrencinim okula uyum süreci ile ilgili görüşlerini aile ile paylaşır.

• Eğitim Programımız:
Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.

Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

• Öğrenme Merkezi:
Bahçeşehir Koleji Anaokullarında, “her çocuk farklı öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak oluşturulan öğrenme merkezi aktiviteleri ile buluşan çocuklar farklı öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak programın içinde yer alırlar.

Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.

• Matematik Çalışmalarımız:
Math Their Way: Çocukların gözüyle matematik, California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitimi direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

• Serbest Keşfetme
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Sayma
• Mukayese etme
• Grafik Oluşturma
• Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.

 

• Bilimsel Aktivitelerimiz:
GEMS (Great Explorations Math and Science) Üniteleri
• İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.

• Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
• GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
• Anaokullarımızda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri’ dir.

• Ayın Etkinliği:
• Ayın etkinliği aktivitesinde öğrencilerle birlikte kararlaştırarak ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.
• Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nerden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler? vb gibi.
• Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çok çeşitli aktiviteler planlanır.
• Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık vb. özellikleri ile ilgili çok çeşitli gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikaye oluşturma gibi.
• Ayın sonunda öğrenciler getirdikleri nesneleri evlerine geri götürürler.

• Scamper Tekniği ve Göster-Anlat:
• Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.

• Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.

• Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.

 

• Proje Çalışmalarımız:
• Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” eğitim ortamlarında, sürece önem veren ve bireyin nasıl öğrendiğinin önemini vurgulayan bir yöntemdir. Anaokullarımızda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz :
• Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
• Hayal gücünü kullanma,
• Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
• Problem çözme becerisi,
• Sorgulama,
• Dönüşümlü düşünme,
• Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

 Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması:
Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 3-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.

Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

Değerler Eğitimi:
Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 4-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda “Sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük” gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

Kütüphane Etkinliği:
Programımızın fark yaratan en önemli etkinliklerinden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Her gün düzenli yapılan okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 4 yaşından itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra kelime bilgisini geliştirici nitelikli bir programda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz her hafta okul kütüphanelerinden aldıkları kitapları evlerine götürerek hem kitap okuma alışkanlığını aileleri ile de paylaşırlar, hem de sorumluluk duygularının gelişimine de katkıda bulunulur.

Portfolyo:
Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Geziler:
Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz; çocukların araştırarak, merak ederek, neden-sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamasını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekanlar gezilerimiz için tercih ettiğimiz mekanlar olmaktadır. Programda temayla bağlantılı haftalık gezi, parti, konuk ve tiyatro, sinema dönüşümlü yer almaktadır.
Gezi dönüşü okula gelindiğinde gezi hakkında duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlatımına “İzlenim Etkinliği” denir.

 

Bireysel Gelişim Raporu:
Dönemde iki kez gelişim alanlarındaki süreci değerlendirmek ve takip etmek amacıyla hazırlanan “Bireysel Gelişim Raporları” yazılı olarak velilerimize gönderilir. Velilerimiz raporu inceledikten sonra, sınıf öğretmenleri ve okul psikoloğu ile “Bireysel Veli Görüşmesi” yaparak öğrencinin gelişimi il ilgili paylaşımda bulunurlar.

 

servisler

Okulumuzun servis hizmeti CITY Turizm tarafından yapılmaktadır.

Öğrenci servisi konusunda hizmet içi eğitim almış şoför ve hostesler eşliğinden öğrencilerimizin ulaşımı güven içinde sağlanmaktadır.
Belli periyotlarla eğitimden geçen servis şoför ve hostesleri bilgilerini güncellemekte ve aldıkları bu eğitim sonucunda çocuklarla daha sağlıklı iletişim kurabilmektedirler.
Servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı zorunludur.

Kayıt sırasında servis kullanmak isteyen velilerimiz okul yönetimine
bildirilmekte ve servis güzergahı belirlenmektedir

okul kıyafeti

Okulumuzda serbest kıyafet uygulaması bulunmaktadır.
Okulun ilk haftası her öğrencimize okul eşofmanı, şortu, tişörtü,
çorabı ve çantası verilmektedir.

Çocuklarımızın okul eşofmanlarını SBK Eğitimi (Sportif Beceri ve Koordinasyon)
ve geziler sırasında giymeleri zorunludur. Kız öğrencilerimiz için isteğe bağlı olarak temin edilen okul jileleri mevcuttur.
Bahar dönemleri için hazırlanmış olan kıyafetlerimiz de okulumuzdan temin edilebilir

beslenme

Anaokulumuzda yemek mönümüz okul öncesi dönem çocukları için gereken dengeli beslenme, önemli olan besin grupları göz önünde bulundurularak Beslenme Uzmanı tarafından aylık olarak hazırlanmaktadır.

Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısından oluşan yemek mönüsündeki besinler çocukların hoşlanacağı şekilde ve onların damak tadına uygunluğu göz önünde bulundurularak sunulmaktadır.

 

sınıflarımız

Anaokulumuzdaki yaş gruplarına göre sınıf isimleri:

4 Yaş grubu GÜNEŞ 1
4 Yaş grubu GÜNEŞ 2
5 Yaş grubu GÖKKUŞAĞI
5 Yaş grubu DÜNYA
6 Yaş grubu AY
6 Yaş grubu UZAY
6 Yaş grubu YILDIZ
6 Yaş grubu BULUT
5 Yaş grubu ALL DAY ENGILISH CLASS 5 YEAR OLD
6 Yaş grubu ALL DAY ENGILISH CLASS 6 YEAR OLD

 

öğretmenlerimiz

Adı soyadı Görevi E-posta
Yeşim Saydan ANAOKULU KOORDİNATÖRÜ yesim.saydan@bahcesehir.k12.tr
Tuğba Sökmen Aybar ANAOKULU ÖĞRETMENİ tugba.aybar@bahcesehir.k12.tr
Hanife Ak ANAOKULU ÖĞRETMENİ hanife.ak@bahcesehir.k12.tr
Çiğdem Hiçyılmaz ANAOKULU ÖĞRETMENİ cigdem.hicyilmaz@bahcesehir.k12.tr
Neriman Karakaş ANAOKULU ÖĞRETMENİ neriman.karakas@bahcesehir.k12.tr
Sema Biçer ANAOKULU ÖĞRETMENİ sema.bicer@bahcesehir.k12.tr
Şebnem Onganer ANAOKULU ÖĞRETMENİ sebnem.sefertas@bahcesehir.k12.tr
Selin Çetinkaya ANAOKULU ÖĞRETMENİ selin.cetinkaya@bahcesehir.k12.tr
Ferda Okumuş ANAOKULU ÖĞRETMENİ ferda.okumus@bahcesehir.k12.tr
Merzide Muhtaroğlu ANAOKULU ÖĞRETMENİ merzide.muhtaroglu@bahcesehir.k12.tr
Benzer Yazılar
     2016 - 2017 yılı Yen'i eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Rabbim tüm öğrenci ve velilerimizin yardımcısı olsun, hepsini ülkesine, vatanına, milletine, anne ve babasına hayırlı evlat eylesin.       2016-2017 eğitim...
Öğrencilerinin gelişimine önemli katkı sağlayan Öğretmen Ayça Mercan; anaokulu seçiminde ilk olarak okulun hangi resmi kuruma bağlı olduğuna bakılması gerektiğini belirtti. Mercan’a göre sonrasında ise okulun mutfak ve tuvalet temizliğine dikkat edil...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hazırlanan, “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitedeki hiçbir materyal izinsiz kopyalanamaz / paylaşılamaz. www.nurtopuanaokulu.com