27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soru ve Cevapları, Sınav Sonuçları
EHLİYET SINAVI 27.06.2015 2015 yılında yapılacak olan ehliyet sınavlarından üçüncüsü 27 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacak. 27 Haziran Ehliyet sınavı cumartesi günü 11:00 da başlayacak ve 1 saa...
Eşinin vasiyeti üzerine anaokulu yaptıracak
Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmek isteyen 82 yaşındaki Gülsüm Şimşek, Kepez ilçesine anaokulu yaptırma kararı aldı. Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini y...
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor Toplumda değeri artan anaokulları... - BERLİN (CİHAN)- Bundan tam 175 sene evvel ilk defa Almanya’da kurulan anaokullarının sayısında patlama ...

Büyükçekmece’deki Anaokulları Nurtopu Anaokulu

6 sene önce admin tarafından yazıldı, 13.481 kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

Büyükçekmece şubemize kayıtlar başlamıştır.

Büyükçekmece Nurtopu Anaokulu Şubemizin Kayıtları 16 Aralık 2013 Pazartesi Günü Başlayacaktır. Kayıtlarımız randevu sistemi ile gerçekleştirilecek olup lütfen okulumuzu ziyaret etmeden önce 533 681 28 23 no’lu telefondan randevu alınız. Görüşmeler Fatma Çebi veya Emine Çebi ile gerçekleştirilecektir.
Okulumuzun adresi Dizdariye mahallesi Kumsallar sokak no:12/B Büyükçekmece Kaymakamlığı’nın bir arka sokağı , Büyükçekmece Kaymakamı Konağı’nın bulunduğu sokaktır.
Gösterdiğiniz ilgi ve alakaya teşekkürler.

ANA DİL ETKİNLİKLERİ

Türkçe’yi düzgün kullanma, konuşmada akıcılık, kendini ifade edebilme, iletişim becerileri kazanma ve kelime dağarcığının gelişmesini hedeflenmektedir (Şarkı, şiir, bilmece, tekerlemeler, drama ve rol oynama çalışmaları, hikâye ve kukla etkinlikleri vb). Türkçe Dil Etkinlikleri ile çocuklarımızın anadilini doğru bir şekilde kullanabilmelerinin yanında, topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Kelime dağarcığını genişletme, farklı anlam taşıyan kelime gruplarını algılayabilme, kelimelerin anlamlarını kendilerine özgü bir biçimde açıklayabilme ve neden-sonuç ilişkileri kurabilme becerileri Türkçe Dil Etkinlikleri ile desteklenmektedir. Hikaye okuma, özgün hikaye oluşturma, hikaye ve cümle tamamlama gibi farklı çalışmalarla çocuklarımızın dil gelişimleri desteklenmektedir.

OKUMA YAZMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlköğretime hazırlık olarak da adlandırdığımız bu çalışmalar; el-göz koordinasyonun sağlanması, dikkat yoğunlaştırabilme becerileri, mantık örgüsü kurabilme, neden-sonuç ilişkileri geliştirebilme becerilerinin gelişiminin desteklenmesi ve sayma, eşleştirme, sınıflama gibi temel kavramaları edindirme çalışmalarını temsil eder.

KAVRAM ÇALIŞMALARI

Günlük yaşamda kullanılan eşyalar, çevredeki tüm nesneler ve bunların özellikleri, matematik kavramları, bilişsel gelişimi destekleyen etkinliklerle öğretilir. Üç boyutlu öğrenmenin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yapılır ve kitap çalışmalarıyla pekiştirme sağlanır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değer eğitimi; ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar.

Erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması çok önemlidir. Bunu kazandıracak birim ise, ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, boşanma olaylarının modern toplumlarda yüksek oluşu, yoksulluk gibi belli başlı toplumsal nedenler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle, değer eğitimi okul öncesi eğitimin önemli hedefleri arasında yer almalıdır.

Değer eğitimimizin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmek. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

Erken çocukluk döneminde çocuk; varsayılmak, saygı duyulmak, öğrenmek ve araştırmak, özgürlük, mutlu olmak, güven vb. ilişkiler ister. Bu isteklerin üzerine bina edilirse değer eğitimi kişilik oluşturma eğitimine dönüşür.

Değer eğitiminde model olmak, değerleri yaşayarak kazanmak çok önemlidir. Öğretmenin kişiliği, model olma özelliği, bu çerçevede belirleyici bir özelliğe sahiptir. Eğer çocuğun doğru olmasını, empati kazanmasını ve sorumluluk sahibi olmasını istiyorsanız bu değerleri güçlendirmeniz gerekir.

Örneğin; çocuğun nazik konuşmasını ve diğer kişilere saygı duymasını istiyorsak, sinirlerimiz gergin olduğu zamanlarda bile karşımızdaki kişilerle nazikçe konuşmalıyız. Çocuğun eşyalara değer vermesi, bizim kendi eşyalarımıza gösterdiğimiz ilgiye bağlıdır. Değerler, genç kuşaklara ancak örneklenerek aktarılabilir.

 

Örnek ;

 

Değer Konusu: Sabır

 

Etkinlik Adı: Çiçek dikiyorum

 

Amaç: Sabırlı olmaya ilişkin deneyim kazanmalarını sağlamak

 

Materyal: Yeterli sayıda çiçek soğanı, toprak saksı, su, etiket, kalem.

 

Uygulama: Çocuklara “Kendinizin yetiştireceği bir çiçeğiniz olmasını ister misiniz?” diye sorulur.

 

Çocuklarla beraber zemine bir örtü serilir. Daire olunur ve çocuklara çiçek soğanları, saksıları ve topraklar gösterilir.
Çocukların her biri için bir soğan ve saksının olduğu ve yardımımızla sırayla bu soğanları ekeceğimizi belirtiriz.

 

İlk soğanı öğretmen sınıf için eker ve üzerine etiket yapıştırır.
Çocuklara sabırlı olmalarını söyler ve sırayla her çocuğun soğanını ekmesi için yardımcı olur.

 

Sonra çocukların adlarının yazılı olduğu etiketleri saksılara yapıştırır. Soğanların ekimi sırasında çocuklarla sohbet edilir.
”Bu soğanın çiçek haline gelebilmesi için başka neye ihtiyacı var? , “Çiçekler sizce ne zaman açabilir?”, “Ne kadar süre sabırla beklememiz gerekiyor?” gibi sorular sorulabilir.

 

Soğanları ekme işlemi tamamlandıktan sonra çocuklarla birlikte sınıfın uygun bir köşesine çiçekler yerleştirilir.
Çiçeklerin sulanma zamanları çocuklara hatırlatılır. Sulama işlemi için çocuklara sırayla görev verilir.

 

Çiçeğin ne zaman açacağını soran çocuklara sabırlı olmalarını ve biraz daha beklemeleri gerektiği hatırlatılabilir.
(Bu işlemler yapılırken, doğaçlama hikayelerde anlatılabilir.)

 

DAVRANIŞ VE AHLAK EĞİTİMİ

Ahlak eğitimi, kişiden kişiye farklılık gösterebilen mizaçları uygun bir şekilde yöneltmek, böylece insanda güzel huy ve karakterin oluşmasını sağlamak için çalışır. Bireyin ahlaki bir kişilik geliştirmesini sağlamayı ve onda ahlaki olgunluğu temin ederek, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde olmasını amaçlayan karakter ve ahlak eğitimi hem bireysel hem de toplumsal yönü ve katkıları olan bir çabadır. Bu eğitimin ilk alındığıyer ve değerler sistemine katkıda bulunan en önemli kurum ailedir. Aileyi ise anaokulları takip eder. Gençlerde problemli eğilimleri ortadan kaldırmanın en önemli yolu okullarda verilecek ahlak ve karakter eğitimidir.

DRAMA

Anaokulunda drama eğitimimizle çocuklarımızın yargılanma, eleştirilme, suçlanma korkusu olmadan kendini özgürce ifade etmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımız kendini değişik rollerle ortaya koyarken, yeni ilişkiler oluşturup geliştirir, aynı zamanda estetik ve sosyal yönden de deneyimler kazanmış olur.

ADAPLAR

(SU İÇME,YEMEK YEME,TUVALETE GİRİP CIKMA,EVE GİRİP CIKMA,AYAKKABI GİYME,YATMA VS)

SANAT VE EL BECERİLERİ ETKİNLİKLERİ

Sanat ve El Becerileri Etkinlikleri ile el-göz koordinasyonu sağlayabilme, küçük kasları etkin bir şekilde kullanabilme, yaratıcı ve özgür düşünebilme, farklı bakış açıları geliştirebilme, nesneleri farklı amaçlarda kullanabilme ve özgün ürün oluşturabilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Bunun yanında sanata ilgi duyan ve sanat eserlerini koruyan, sanatçılara değer veren birer birey olmalarını desteklemek hedeflenmektedir.

Oyun ve Hareket Etkinlikleri ile; çocuklarımızın gerek bireysel gerek grup halinde hareket ederek keyifli vakit geçirebilecekleri özgür ortamlarda psikomotor ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir. Kurallara uyum sağlama, grup halinde hareket edebilme, grup içinde sorumluluk alabilme, gerektiğinde liderlik yapabilme ve düşünerek hareket edebilme becerilerinin gelişimini destekleyen Oyun ve Hareket Etkinlikleri; çocuklarımızda olumlu rekabet duygusunun gelişmesine ve çocuklarımızın “yenmek ve yenilmek” duygularını tanımasına yardımcı olur

İNGİLİZCE

İngilizce eğitimimizde öncelikli hedefimiz İngilizce’yi sevdirebilmek, eğlenerek öğrenmeyi sağlamak ve İngilizce ‘ye karşı ilgi ve merak uyandırabilmektir. Böylece çocuklarımızın ileriki eğitim-öğretim hayatındaki yabancı dil eğitimlerinin temelleri oluşturulmuş ve eğitim süreçlerini kolaylaşmış olması amaçlanmıştır.

MÜZİK

Anaokulumuzda müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanırken eğlenirken, bizde yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesini sağlamış oluruz.

DANS

Modern dans etkinliğimizle amacımız öğrencilerin fiziksel gelişimlerine desteklerken, duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktır. Çocuklar dans ederken hem eğlenir hem de birçok farklı kültürün dans çeşidini tanımış olurlar. Yöresel danslar : halay,horon vs..vs..

FEN-DOĞA VE MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Fen ve Doğa Çalışmaları ile çocuklarımız yaptıkları gözlem ve araştırmalarla yaşayarak öğrenme yolunu benimserler. Bu çalışmalar, olaylarafarklı bakış açısı geliştirebilme, merak duygularını uyandırabilme, neden-sonuç ilişkileri kurabilme ve soru sorma becerilerini de beraberinde getirir.
Matematikssel düşünebilme, mantık örgüsü kurabilme ve problem çözme becerilerinin gelişimi destekleyen matematik çalışmaları ise; azlık-çokluk, artma-eksilme vb. kavramlar, kavramsal oyunlar ile basitleştirilmiş bir şekilde öğretilir. Bu eğitim ilköğretim için oldukça önemli bir yatırımdır.

ETKİNLİKLER

ÖZEL GÜN KUTLAMALARIMIZ..

VELİ KATILIMI EŞLİĞİNDE KİTAP OKUMA GÜNÜ..

MUTFAK FAALİYETLERİ..

OYUNCAK PAYLAŞIM GÜNÜ..

SİNEMA..

TiYATRO..

ARKADAŞLARIMIZIN EVİNİ TANIMA GÜNÜ..

BÜYÜK İNSANLARIN HAYATINI ARAŞTIRMA GÜNÜ..

PALYAÇO

CEVREMİZİ İNCELEME ETKİNLİKLERİ..

YÜZME.

AT BİNME.

HALK OYUNLARI.

nurtopuanaokulu  nurtopuanaokulu1

nurtopuanaokulu2  nurtopuanaokulu3

(EĞİTİMİMİZ HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN BİZİ ZİYARET EDİN)

Benzer Yazılar
Öğrencilerinin gelişimine önemli katkı sağlayan Öğretmen Ayça Mercan; anaokulu seçiminde ilk olarak okulun hangi resmi kuruma bağlı olduğuna bakılması gerektiğini belirtti. Mercan’a göre sonrasında ise okulun mutfak ve tuvalet temizliğine dikkat edil...
Anaokulumuz Yeni eğitim öğretim dönemine kurban bayramı için verilen aradan sonra 19 Eylül 2016 günü pazartesi günü başlayacaktır. Kayıtlarımız devam etmektedir. Sınıflarımızın kontenjanları dolmak üzeredir acele edin....
YAZ OKULU KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. ADAPLAR SİYER ARAPÇA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÜZME AT BİNME SOSYAL ETKİNLİKLER FAALİYETLER...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitedeki hiçbir materyal izinsiz kopyalanamaz / paylaşılamaz. www.nurtopuanaokulu.com