27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soru ve Cevapları, Sınav Sonuçları
EHLİYET SINAVI 27.06.2015 2015 yılında yapılacak olan ehliyet sınavlarından üçüncüsü 27 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacak. 27 Haziran Ehliyet sınavı cumartesi günü 11:00 da başlayacak ve 1 saa...
Eşinin vasiyeti üzerine anaokulu yaptıracak
Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmek isteyen 82 yaşındaki Gülsüm Şimşek, Kepez ilçesine anaokulu yaptırma kararı aldı. Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini y...
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor Toplumda değeri artan anaokulları... - BERLİN (CİHAN)- Bundan tam 175 sene evvel ilk defa Almanya’da kurulan anaokullarının sayısında patlama ...

istanbul anaokulları

6 sene önce admin tarafından yazıldı, 512 kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

istanbul anaokulları ile ilgili sizlere detaylı bilgi ve dökümanlar sunmak amacıyla istanbul anaokulları web adreslerini sizler için tek tek dolaşarak misyonları vizyonları eğitim anlayışları gerektiği yerde kadroları iletişim bilgileri adres bilgileri etkinlik rehberleri faaliyet çalışmalarını aktarmaya çalıştık.

istanbul anaokulları
FEN BİLİMLERİ ANAOKULLARI
Okul Müdürü : Aslı ŞİŞİK

 TEL: 0 530 967 22 81

ADRES Atatürk Mah. Girne Cad. No:37 Ataşehir – İstanbul
TELEFON 0 216 455 35 28

Fen Bilimleri Anaokulu
WEB www.fenbilimleriokullari.k12.tr

YAŞAM YARATICILARI FEN BİLİMLERİ OKULLARI’ NDA YETİŞİYOR !

FEN BİLİMLERİ ATAŞEHİR ANAOKULU ;

Fen Bilimleri Okulları, Bilişim Çağımızın gereksinimlerini ve geleceğin dünyasını göz önüne alarak, geleceğe hazır ve başarılı bir neslin temellerini anaokulları ‘ yla atıyor.

36-72 aylık çocukların eğitim aldığı Anaokulları ‘ mızda ;

*Anasınıfı öğretmeni ;

*Çocuk gelişimi uzmanı ;

*İngilizce öğretmeni (Yabancı ve Türk öğretmenler) olmak üzere her sınıfda 3 öğretmen bulunur.

FEN BİLİMLERİ ANAOKULLARI’ NDA YOĞUN İNGİLİZCE EĞİTİMİ;

Çocukların, günlük yaşamı sürerken oyun ortamı içerisinde İngilizce eğitimi almaları sağlanır.

FEN BİLİMLERİ ATAŞEHİR ANAOKULU ETKİNLİKLER ;

*Dans ,

*Müzik ,

*Beden Eğitimi ,

*Plastik El Sanatları ,

*Satranç v b ,

Aktivitelerde öğrencilerimizin bireysel ve bedensel farklılıkları dikkate alınarak , yeteneklerinin doğru geliştirilmesi, alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilir.

FEN BİLİMLERİ ATAŞEHİR ANAOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ;

Çocuğun tüm bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişim aşamaları uzman psikolog ve rehber öğretmen gözetiminde elde edilen bilgiler aile ile paylaşılır.

FEN BİLİMLERİ ATAŞEHİR ANAOKULLARI BESLENME ;

Öğrencilerimizin günlük öğünleri , sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı şeklinde uzman desteği alınarak okulumuzda hijyen şartlarına uygun hazırlanır.

FEN BİLİMLERİ ATAŞEHİR ANAOKULU EĞİTİM SAATİ ;

Anaokulu ‘muzda eğitim sabah saat 08:30 başlar , akşam 17:00 arasında sona erer.

Öğrencilerin Okula gelişi sabah 07:30’ da başlar.

Anaokulu ‘muz saat 19:00 ’ a kadar açıktır.

Anaokulu öğrencilerimiz ilköğretim okulumuza doğrudan kayıt yaptırma hakkına sahiptirler.

FEN BİLİMLERİ ATAŞEHİR ANAOKULU
YAŞAM YARATICILARI FEN BİLİMLERİ OKULLARI’NDA YETİŞİYOR.

Dünyada ve ülkemizde bilişim çağının etkileri ile birlikte yaşantılarımız, alışkanlıklarımız, davranışlarımız hızla değişmekte ve gelişmektedir. Değişen, dönüşen ve gelişen dünyanın gereksinimlerine yanıt verebilecek ‘dünya insanını’ yetiştirme konusunda, eğitim kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklarımızın bilincinde yeni dünyanın insanı olan bir ‘YAŞAM YARATICILARI NESLİ’ yetiştirmek üzere alanında uzman, iletişim becerileri yüksek, yaratıcı, yenilikçi özelliklere sahip ‘EĞİTİM TASARIMCISI’ öğretmenlerimizle

 

YAŞAM YARATICILARINI YETİŞTİRME GÖREVİNİN BÜYÜK SORUMLULUĞU İLE…

Eğitim; kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Bu süreç; çocuğun sağlıklı büyümesini, kişiliğini bulmasını, yeteneklerini geliştirmesini sağlar. Çocuğun bu gelişimlerini gerçekleştirmesi için yetişkinler ortam hazırlar. Bu doğal görevle yükümlenen insan, çocukları yaşamın zorluklarına karşı dayanıklı kılmak için elinden geleni yapmalıdır. Çocuklar, yaşamın devamlılığıdır. Yaşam sürekli olduğuna göre çocuklar için harcanan çaba da sürekli olacaktır.

Öğretmen olarak 40 yıl önce başladığım eğitimcilik, hayatıma onurlu ve insani bir güzellik kattı. Özel dershanecilikte kazandığım deneyim ve birikim eğitim anlayışımı zenginleştirdi. Çağdaş bir eğitim anlayışıyla ve eğitimci kadrolarımızla birlikte Fen Bilimleri Dershaneleri’nin “Eğitim Ciddi Kurumların İşidir” sözünü hayata geçirerek güven veren, “dershanede doğru şık” olan bir kurum yaratmanın kıvancıyla yaşadım hep. Şimdi ise “Yaşam Yaratıcıları Fen Bilimleri Okullarında Yetişiyor” sözüyle başta kendi yetenekleri doğrultusunda yaşamını şekillendirebilen daha sonra da çağdaş dünyada kendisinden söz ettirebilen bireylerin yetiştirilmesini istiyorum.

Çocuğun eğitiminde yapılan yanlışların düzeltilmesinin çok zor olduğu bilinciyle alanında uzman olan eğitimcilerden destek almayı ihmal etmedik. Oluşturduğumuz “Bilim Kurulu”nda okul öncesi eğitiminde Prof.Dr.Ayla OKTAY, yabancı dil eğitiminde Prof.Dr.Veysel KILIÇ, çocukta yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda Prof.Dr.Esra ASLAN, beden eğitimi ve spor alanında Hasan KASAP, eğitim politikamızın oluşmasında Prof.Dr.Dursun KOÇER ve Prof.Dr.Tuncay ALTUĞ, program geliştirme konunsunda Yrd.Doç.Dr.Sertel ALTUN ve Yrd.Doç.Dr.Esma ÇOLAK yer aldılar.

Kurumumuza verdikleri destekten dolayı her birine sükranlarımı sunuyorum.
Sevgi ve sevgilerimle,
Nazmi ARIKAN
Fen Bilimleri Okulları Kurucusu

FELSEFEMİZ

Geçmiş, geleceğe yön verir. Nasıl bir gelecek tasarımı yapılmışsa, ona göre geçmiş yazılmıştır.

Fen Bilimleri Okulları’nın eğitim felsefesi köy enstitülerinin kuruluş felsefesine dayalı ulusal ve uluslararası arenada tanınmış eğitimci John Dewey’in oluşturduğu ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmaktadır. Fen Bilimleri Okulları’nın temel hedefi, toplumun devamını sağlayacak, toplumun değişim ve gelişimine yön verecek Yaşam Yaratıcılarının yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Okulumuzda öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini ön plana alınmıştır.

Okulumuzda eğitimin temel hedefi, bireyi yaşama hazırlamaktan ziyade, yapılan etkinliklerle yaşamın kendisini oluşturmaktır. Okulumuzun önemli hedeflerinden biri de demokratik bir toplumun gerekliğini öğrencilere kazandırmaktır. Okulda yapılan etkinliklere öğrencilerin düşüncelerini kolay bir şekilde ifade etmelerinin sağlanması, farklılıklara duyarlılık gösterilmesi öncelikler arasında yer almıştır. Okulumuzda her birey tektir ve biriciktir ilkesinden hareketle her öğrencinin bilişsel, duyuşsal, devinimsel alandaki bireysel farklılıklarına dikkat edilir ve söz konusu farklılıklar eğitimin her sürecinde harekete geçirilir. Bu süreçte öğrencinin bireysel farklılıklarının farkında olması sağlanarak, bireysel gelişimlerine destek vermek eğitimin temel işlevleri arasında yer almıştır.

Okulumuzda öğrencilerin bilgiyi hazır olarak almaları yerine, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması benimsenmiştir.

Değerlendirme süreci olarak öğrencilerin en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan, hem sonuç hem de süreç odaklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ön görülmüştür.

İLKELERİMİZ

Atatürk İlke ve Devrimleri’ne sahip çıkan, laik Cumhuriyet’in kazanımlarını benimseyen bir okuluz.

Adil olma: Okulumuzun paydaşları olan öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarına adil olacağız. Adalet duygusunu ve empatik düşünce sistemini benimseyeceğiz.

Yenilikçilik: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yeniliklere, çağdaş yaklaşımlara ve değişimlere açık olacağız.

Bireysellik: Bireysel farklılıkların farkında olacağız. Herkesin tek ve özgün olduğunu hem öğrenme alanlarında hem de sosyal gelişim alanlarında kabul edeceğiz.

Demokratik katılım: Okulumuzun tüm paydaşları ile okul süreçlerinin yapılandırılmasında, işbirliği içinde olacağız. “Bizim Okulumuz” düşüncesiyle kararların alınmasında öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin fikirlerine değer vereceğiz.

Gelişimsel bir yaklaşım içinde olacağız. Öğrencilerimizin ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine, yani hep olumluya odaklanacağız.

HEDEFİMİZ

YAŞAM YARATICILARIMIZI;

Atatürk İlke ve Devrimleri’ne sahip çıkan, laik Cumhuriyet’in kazanımlarını benimseyen,

Çağdaş, eleştirel, empatik düşünme becerilerine sahip, Öz güveni ve öz saygısı gelişmiş.

Sorun çözme becerisi güçlü, çözüm odaklı, bireysel farklılıkların bilincinde, sorumluluk sahibi.

Anadilini doğru kullanabilen,

Zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş,

Bilgiyi kullanıp yerine yenisini koyabilen, değiştirebilen, dönüştürebilen, yenilikçi, yaratıcı.

Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı,

Evrensel düşünüp yerel uygulamalar ve değerlendirmeler yapabilen,

Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen.

Fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, tutarlı davranışlar sergileyen,

Hak ettiği kariyer yolunda yürüyebilen.

İki yabancı dili kullanabilen.

Sanata ve sanatçıya değer veren, estetik kavrayış sahibi.

BÜTÜN YÖNLERİYLE GELİŞMİŞ LİDERLER OLARAK YETİŞTİRECEĞİZ.

Sonraki Yazı
Şuan da zaten son yazıdasınız!
Benzer Yazılar
Öğrencilerinin gelişimine önemli katkı sağlayan Öğretmen Ayça Mercan; anaokulu seçiminde ilk olarak okulun hangi resmi kuruma bağlı olduğuna bakılması gerektiğini belirtti. Mercan’a göre sonrasında ise okulun mutfak ve tuvalet temizliğine dikkat edil...
Anaokulumuz Yeni eğitim öğretim dönemine kurban bayramı için verilen aradan sonra 19 Eylül 2016 günü pazartesi günü başlayacaktır. Kayıtlarımız devam etmektedir. Sınıflarımızın kontenjanları dolmak üzeredir acele edin....
YAZ OKULU KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. ADAPLAR SİYER ARAPÇA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÜZME AT BİNME SOSYAL ETKİNLİKLER FAALİYETLER...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitedeki hiçbir materyal izinsiz kopyalanamaz / paylaşılamaz. www.nurtopuanaokulu.com