27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Soru ve Cevapları, Sınav Sonuçları
EHLİYET SINAVI 27.06.2015 2015 yılında yapılacak olan ehliyet sınavlarından üçüncüsü 27 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacak. 27 Haziran Ehliyet sınavı cumartesi günü 11:00 da başlayacak ve 1 saa...
Eşinin vasiyeti üzerine anaokulu yaptıracak
Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmek isteyen 82 yaşındaki Gülsüm Şimşek, Kepez ilçesine anaokulu yaptırma kararı aldı. Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiği eşinin vasiyetini y...
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor
Toplumda değeri artan anaokulları kalitesini arıyor Toplumda değeri artan anaokulları... - BERLİN (CİHAN)- Bundan tam 175 sene evvel ilk defa Almanya’da kurulan anaokullarının sayısında patlama ...

Sayısal meslekleri

7 sene önce admin tarafından yazıldı, 3.814 kez görüntülendi ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

SAYISAL MESLEKLER

 •  TIP
  Sağlık bilimlerinden biri olan tıbbın amacı, insan sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıkları iyileştirme alanında çalışacak doktorları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.
 • Tıp fakültelerinde okumak ve doktor olmak isteyen kişilerin,  fizik, kimya, biyoloji gibi fen derslerine ilgi duymaları, araştırmacı, kuvvetli bir dikkat ve belleğe sahip olmaları,hoşgörülü ve insanlara yardım isteği içinde bulunmaları gerekir. Operatör olmak isteyenlerin bu özelliklerin yanında, el-parmak becerilerine ve el-göz koordinasyonuna sahip  olmaları gerekmektedir.

DİŞ HEKİMLİĞİ

Bu programın amacı, diş sağlığının korunması, diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı konusunda hizmet veren ve araştırma yapan diş hekimleri yetiştirmektir.

Diş hekimi olmak isteyenlerin, fen derslerine ilgi duymaları,sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kişiler olmaları, ayrıca uzun süre ayakta kalmayı gerektirdiği için bedence de güçlü olmaları gerekir. Uygulamalı derslerde el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerekmektedir.

 

 • ECZACILIK

Eczacılık fakültelerinin amacı, ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda araştırma yapmak ve bu alanda çalışacak eczacılar yetiştirmektedir.

Eczacılık öğrenimi görmek isteyenlerin özellikle kimya derslerine ilgi duymaları, bilimsel meraka sahip olmaları gerekir. Eczacılar kapalı mekanlarda ve ilaç kokusunun yoğun olduğu ortamlarda çalışmaktadırlar. Eczacılığı seçecek kişilerin mesleğin bu yönünü dikkate almaları gerekir.

 

 • BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Programın amacı, sağlık alanında kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarımı, üretim, geliştirme, bakım ve onarım faaliyetlerini yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Bu alanda öğrenim görmek isteyen kişilerin, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine ilgili, mekanik ve şekil uzay yeteneği olan, insanlara yardım etmeyi seven dakik ve sorumluluk alabilen kişiler olmaları gerekir.

 

 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup, tedavi edilmesi gereken kimselere, çeşitli tedavi yöntemleri uygulayarak hastayı mümkün olduğu kadar bağımsız ve toplumda kendi işini görür duruma getirme konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Bu bölümde öğrenim görmek isteyenlerin fen derslerinde başarılı, sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü ve insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

 

 • BESLENME VE DİYETETİK

Bu programın amacı, beslenme ve besinlerle ilgili ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Bu alanda öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin özellikle kimya dersinde başarılı, doğa bilimlerine meraklı olmaları gerekir. Ayrıca, sabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen, düşüncelerini başkalarına aktarıp onları etkileyebilen kişiler, bu alanda başarılı olabilirler.

 

 • VETERİNER

Veteriner fakültelerinin amacı, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıklarının önlenmesi, hayvansal ürünlerinin artırılması, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapmaktadır.

Veteriner hekim olmak isteyenlerin özellikle kimya ve biyoloji derslerine ilgi duymaları, hayvanları seven, ilgilenen, gerektiğinde açık havada çalışmaktan zevk alan kişiler olmaları gerekir.

 

 • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Bu programın amacı, canlı ile ilgili güncel ve temel konuları araştıracak, çeşitli biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevleri ile ilişkisini inceleyecek ve araştırmalarını sürdürecek elemanlar yetiştirmektir.

Bu alanda başarılı olmak için, bilimsel çalışmayı sevmek esastır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, iyi bir fen ve matematik bilgisine sahip, sabırlı, başladığı işi tamamlayabilen araştırıcı ve yaratıcı karakterdeki öğrencilerin seçebilecekleri bir programdır.

 

 • BİYOLOJİ

Bu bölümde canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi üzerine araştırma ve eğitim verir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, fen derslerine ilgi duymaları, meraklı bir gözlemci, sabırlı ve araştırmacı olmaları gerekir. Uygulama çalışmalarının bir kısmı arazide olduğundan bu alana girmek isteyen kişilerin, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlayan kimse olması beklenir.

 

 • KİMYA

Kimya bölümleri, maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak, bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim ve araştırma yapar.

Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyenlerin başta kimya olmak üzere fen derslerine ilgi duymaları, bilimsel meraka sahip olmaları gereklidir.

 

 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı, kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, üretim yapacak tesislerin tasarımı, kimyasal maddelerin işlenmesinden, ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim vermek ve araştırma yapmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, ekonomiye ilgi duyan, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı ve araştırma yapmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

 

 • BİYOKİMYA

Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Bu programın amacı, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir çevrenin oluşmasında fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerinin sağlık bilimleri ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkılar yapabilecek insan gücü yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, araştırmaya meraklı, çalışma disiplini kazanmış, girişimci ve deney yapmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

 

 • BİYOMÜHENDİSLİK

Biyomühendislik; moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Biyomühendislik programı, biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyen kişilerin kimya ve biyolojiye ilgili, laboratuvar çalışmalarından sıkılmayan, araştırma merakı olan kişiler olmaları beklenir.

 

 • FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Fizik bilgilerinin teknolojinin ve endüstrinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi konusunda eğitim yapar. Özellikle telekomünikasyon ve elektronik alanında elde edilen bilgilerin sentezini yapar ve uygulanabilir özellik kazandırırlar.

Telekomünikasyona lazer optiğinin, endüstriye süper iletkenliğin sokulması buna örnek olarak verilebilir.

Fizik mühendisi olmak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe sahip olmalarının yanı sıra, iyi bir gözlemci, deneyci ve yaratıcı olmaları gerekir.

 

 • MATEMATİK

Bu programın amacı, sayılarla ilgili, bilinen tüm kavramlar ve bilginin karşılaştırıldığı, bunların birbirleriyle olan bağıntılarının incelendiği bir programdır.

Matematik alanında çalışmak isteyen kişilerin, üstün bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl yürütme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gereklidir.

 

 • MATEMATİK- BİLGİSAYAR

Bu programın amacı, matematik biliminde ileri düzeyde bilgiye sahip olan ve iş yaşamının her alanında kullanılan bilgisayar ve programlama konusunda bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Bu bölümde öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin mantık ve matematiğe ilgi duyan, matematiksel kavramlarla düşünebilen, programını yapacağı iş ile ilgili bütün ayrıntıları bilgisayar diline dökebilme yeteneğine sahip olabilmelidir.

 

 • MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Bu program, endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapar.

Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyenlerin fen derslerinde özellikle matematikte başarılı olmaları, işletme, muhasebe ve ekonomi gibi konulara da ilgi duymaları gerekir. Ayrıca, bir olayı bütün ayrıntılarıyla ele alıp düşünebilen ve bunları bilgisayar diline dökebilen kişiler olmaları beklenir.

 

 • FİNANS MATEMATİĞİ

Günümüzde, işletmeciliğin hızla gelişmesine paralel olarak işletmelerdeki finansal yönetimde ayrı bir yetki alanı ve bir uzmanlık haline gelmiştir. İşletmelerin gelişimi, geniş ölçüde finansal düzenin iyi kurulmuş ve iyi işler durumda olmasına bağlıdır. Bu durum finansal yöneticiliğin görevlerinin devamlı artmasına sebep olmuştur. Artan görevler, farklı uzmanlık alanlarını da beraberinde getirmiştir.

Finansal yöneticilerinin önemli bir kısmının işletmelerdeki görevi, para akışını sağlamak, kar planlaması, sermaye artışı ve yatırım gibi konulardır. Hem ülkemizdeki hem de Avrupa finans pazarındaki gelişme ve büyüme bu konularda sadece ekonomi bilgisinin yeterli olmadığını, ekonomi- finans ve matematik   bilgilerini kullanıp, sorunlara çözüm üretebilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Finans Matematiği bölümü de bu bilgilerle donatılmış elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyenlerin ekonomi konularına  ilgili, matematiksel düşünme yeteneğine sahip kişiler olmaları gerekir.

 

 • AKTÜERYA

Sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kurumlarında istatistik ve olasılık hesapları yaparak sigorta rizikolarını ve primlerini hesaplayarak sigorta sözleşmelerinin ilkelerini saptayan kişilere “Aktüer” denir.

Aktüerya programının amacı da, bu kurumlar için gerekli olan aktüerleri yetiştirmek ve bu konuda araştırmalar yapmaktır.

Bu alanda okumak ve ileride aktüer olarak çalışmak isteyen kişilerin, matematik konularına ilgi duyan, sayılarla uğraşmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

 

 • İSTATİSTİK

Bu programın amacı, belirli bir alana ilişkin istatistiksel verilerin toplanması, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması tekniklerinin öğretilmesine yönelik öğretim yapılan bir bölümdür.

Bu bölümde okuyan kişilerin matematiğe yetenekli ve ilgili, matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen, bilimsel tutuma sahip, sabırlı, ayrıntılarla uğraşmayı seven kişiler olmaları gerekir.

 

 • PEYZAJ MİMARLIĞI

Bu program, doğal çevrenin bilinçli olarak insan için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda eğitim yapar. Kentlerdeki parklar, bahçeler, tarım alanlarının nerede bulunması gerektiği ve nasıl düzenlenmesi konusunda bilgi üretirler.

Bu bölümü okumak isteyenlerin, doğayı seven, gerektiğinde açık havada çalışabilen, fen derslerinde başarılı, şekil uzay yeteneği ve estetik görüşe sahip olmaları gerekir.

 

 • KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Kimya-Biyoloji Mühendisliği programı, kimya, biyoloji, matematik ve mühendislik bilim alanlarının birlikte verildiği bir lisans programıdır. Gıda, sağlık, tekstil, ilaç, kimya, kağıt, malzeme, enerji, elektronik ve tarım sektöründe yeni ürün elde etmek, elde edilen ürünlerin daha ekonomik olarak üretilmesi gibi çalışmalar sadece kimya mühendisliğinde alınan bilgilerle mümkün olmamakta, bunların biyolojiyle de desteklenmesi gerekmektedir. Kimya-biyoloji mühendisliği de bu bilgilerle donatılmış elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu programda okumak ve bu alanda çalışmak isteyenlerin, temel bilim derslerine ilgi duyanların, bilimsel çalışmalara meraklı, analitik düşünme gücüne sahip kişiler olmaları gerekmektedir.

 

 • GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

Genetik ve Biyomühendislik programının amacı; temel genetik bilimi ile biyomühendislik eğitimini birlikte vererek iki konuda da bilgi ve beceri sahibi olan elemanlar yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak, bu alanda çalışmak isteyenlerin, özellikle biyolojiye ilgi duyan, laboratuvar çalışması yapmaktan hoşlanan, araştırmayı seven kişiler olmaları gerekir.Analitik düşünme ve tasarım yeteneğine sahip olmak aranılan diğer özelliklerdir.

 

 • ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Bu program, orman endüstrilerin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardize edilmesi, kalite kontrolleri ve pazarlanması konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Bu bölümü tercih edecek olan adayların, fen derslerinde başarılı, ekonomi ve ticarete ilgi duyan, yaratıcı, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen kişiler olmaları gerekir.

 

 • ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; tarla, bahçe, endüstri bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık gibi konularda üretimin bilimsel yöntemlerle yapılması, türlerinin geliştirilmesi, zararlı böceklerden korunması, ürünün toplanması, depolanması, pazarlanması, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği gibi konularla tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak-su-bitki ilişkileri, çevre kirliliği, tarım alet ve makineleri, tarım ekonomisi, ekolojik tarım gibi alanlarda çalışacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Ziraat mühendisi olarak çalışmak isteyenlerin, toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, çevre ve doğayı korumayı ilke edinmiş kişiler olmaları gerekir.

 

 • SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; suda yaşayan ve besin değeri olan canlıların özelliklerini incelemek, su ürünlerinin arttırılması, korunması, elde edilen ürünlerin işlenmesi ile ilgili tesisleri projelendirme, ürünlerinin pazarlanması gibi konularda çalışacak insan gücü yetiştirmektir.

Bu bölümde çalışmak isteyenlerin, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları gerekir. Açık havada çalışmaktan hoşlanma, canlı varlıklarla ilgilenme aranan özelliklerdir.

 

 • DERİ MÜHENDİSLİĞİ

Bu program, çeşitli hayvan derilerinin ekonomik değer kazanmasını sağlayan ve bu alandaki teknolojinin geliştirilmesini inceleyen bölümdür. Deri mühendisliği programında öğrencilere bu alanda kullanılan makinelerin tasarımı, kurulması gibi eğitimin yanında, deri kimyası gibi konularda da bilgi ve beceri kazandırılır.

Bu bölümde okuyacak olan kişilerin, temel bilimlerle ilgili mekanik yeteneği olan, yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

 

 • GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi, kaynakların nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Bu bölümde okumak isteyen bir kişinin, matematik, fizik, biyoloji, özellikle de kimya ve ekonomi ile ilgili olması, kitap okumayı sevmesi, yenilikleri takip edebilmesi gerekir.

 

 • BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ  MÜHENDİSLİĞİ

Bu bölüm, sularda yaşayan canlıların hayatının incelenmesi, insanlar için yararlı olanların avlanma yöntemlerinin belirlenmesi, bunların özel olarak üretilmesi, balıkçılığa uygun gemi yapımı, onarımı yöntemi ile su altı tekniği konularında çalışacak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim yapan bir bölümdür.

Bu programa girmek isteyen kişilerin, fen bilimlerine olduğu kadar işletme ve ekonomi konularına da ilgi duyması ve insanlarla iyi iletişim kurması gerekir.

 

 • TÜTÜN EKSPERLİĞİ

Bu programın amacı; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, sigara oluncaya kadar geçen süreç içindeki tüm işlemlerde çalışacak olan nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, hem tarımsal hem de endüstriyel üretim faaliyetlerinden hoşlanması, temel ve sosyal bilimlere ilgi duyması gerekir. Ayrıca, bu alanda çalışmak isteyen kişinin, düşüncelerini başkalarına aktarabilme ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme gücüne sahip olması beklenir.

 

 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bilgisayar mühendisliği programı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, normalin üstünde bir akademik yeteneğe, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

 

 • İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR  BİLİMLERİ

İstatistik, herhangi bir bilimsel olaydaki değişkenlerin birbiriyle ilişkisini sayısal yolla ifade etmenin yollarını gösteren bir disiplindir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programının amacı; bilgisayar kullanarak istatistik işlemlerin yapılması konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilecek elemanları yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik ve sayısal yeteneğe ve sağlam bir mantığa sahip, matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen, ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

 

 • BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, mal ve hizmet üreten işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojileri, bilgisayar programlama, işletme, finans, ekonomi, muhasebe ve iş idaresi konularında bilgi ve beceri sahibi kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, mekanik, sayısal ve sözel yeteneğe sahip olmaları gerekir.

 

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Bilişim sistemleri mühendisliği programı, bilgisayar ve bilişim, telekomünikasyon alanlarında tasarım ve üretim konularında bilgi ve beceriye sahip mühendisleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bilişim sistemi mühendisi olmak ve bu alanda çalışmak isteyenlerin, üstün akademik yeteneğe sahip, ekonomiye ilgi duyan, yaratıcı, bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip eden, ayrıntılarla uğraşabilen kimseler olmaları gerekir.

 

 • ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; kuvvetli akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı kullanımı ve sistemin bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Elektrik Mühendisliği programında okumak isteyenlerin, matematik-fizik derslerinde başarılı, dikkatli, ekonomiye ilgi duyan, yaratıcı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

 

 • ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik mühendisliği programını amacı; zayıf akımlarla çalışan bilgisayar, tıpta kullanılan elektronik aletler, ev aletleri, telefon-telgraf haberleşmesindeki aletlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili işleri planlayan ve yürüten teknik elemanları yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, üstün akademik yeteneğe sahip, sabırlı ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

 • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bu bölüm, yapı, baraj, havaalanı, köprü, yol, kanalizasyon, su şebekesi benzeri hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

İnşaat mühendisi olmak isteyen kişilerin, sayısal yeteneğe ve 3 boyutlu tasavvur gücüne sahip kişiler olmaları gerekir.

 

 • MİMARLIK

Mimarlık bölümü, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan-projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Mimarlık, 3 temel öğenin bileşiminden oluşmaktadır. Bunlar: Yapı-işlev-sanatsal değer bileşenleridir. Mimar, bu 3 bileşenin oluşturduğu bütünün uygulayıcısıdır.

Mimarlık bölümünde okumak isteyenlerin, matematik, fizik derslerinde başarılı, üstün bir akademik yetenek yanında, uzay ilişkilerini görebilme, düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı kimseler olması gerekir.

 • İÇ MİMARLIK

İç mimarlık bölümünün amacı; mekan düzenlemelerine çağdaş, fonksiyonel, estetik ve ekonomik çözümler getirecek, bu konudaki sorunları çağdaş yöntemlerle araştıracak, malzeme ve teknolojik gelişmeleri bu araştırmalar doğrultusunda uygulamaya geçirecek elemanlar yetiştirmektir.

İç mimar olmak isteyenlerin, resim, şekil-mekan yeteneğine sahip, yaratıcı ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme gücü olan kişiler olmaları beklenir.

 

 • ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA

Şehir bölge planlama bölümü, şehre yada belli bir bölgeye, toplumsal ve ekonomik gelişmelere göre yapılacak konutların eğitim, sağlık, endüstri ve ticaretle ilgili yapı, park, yeşil alanların estetik kurallara uygun olarak planlanmasını gerçekleştirecek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır .

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematikte başarılı, çizim yeteneği ve estetik görüşe sahip, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih ve sanat tarihine ilgi duymaları gerekir.

 

 • ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; doğal kaynakların korunması ve iyi bir biçimde kullanılmasını sağlamak, endüstri atıklarının en aza indirilmesi ve arıtılması, çevre düzenlemesi tasarımları geliştirmek, yerleşim alanlarını planlamak konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, özellikle kimya derslerinde başarılı, ekonomi, sosyoloji gibi konulara ilgi duymaları gerekir.

 

 • MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapar. Makine mühendisi, çalıştığı kuruma göre kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı ve geliştirilmesi ile uğraşır.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe, mekanik ve matematiksel düşünme, zamanında ve kesin karar verme yeteneğine sahip olması gerekir.Makine mühendisi ayrıca, yaratıcılık ve tasarım gücüne, uzay ilişkileri yeteneğine, el becerisine ve teknik resim alanında çizim yeteneğine de sahip olmalıdır.

 

 • TEKSTİL MÜHENDİSİ

Tekstil mühendisliği programının amacı; tekstil sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma geliştirme çalışmalarında görev alacak elemanları yetiştirmektir.

Tekstil mühendisliği programında okumak isteyenlerin matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, teknik konulara ve ekonomiye ilgi duyan kişiler olması gerekir.

 

 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri mühendisliği,ürün ve hizmet üreten endüstri kuruluşlarının verimliliğini yükseltmek için, insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayan, yöntem ve teknikleri araştıran, geliştiren bir programdır.

Endüstri mühendisliği bölümünde okumak isteyenlerin fen derslerinde başarılı, sosyal bilimlere ilgi duyan, üstün bir analiz ve sentez yapabilme, uzak görüşlülük, yaratıcılık, mekanik planlama, pratiklik ve çabuk karar verme özelliğine sahip olması gerekir.

 

 • İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Bu program, işletmelerin teknik kadroları ile, sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek işletmeyi bir bütün olarak yorumlayabilecek, geniş bir bakış açısına ve yüksek bir analiz gücüne sahip olan, problemlere zamanında etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm değerleri verimli olarak kullanabilen yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

İşletme mühendisi, ürün ve hizmet üreten işletmelerdeki mühendis ve işletmeci gruplar arasında köprü görevi görür, iki farklı bakış açısını, bağdaştırmaya çalışır, her iki tarafın ne demek istediğini taraflara anlatır.

İşletme mühendisi olmak isteyenlerin, sayısal düşünme yeteneğine sahip, matematik, fizik, kimya derslerinde olduğu kadar, ekonomi, işletme, sosyoloji ve psikoloji derslerinde de başarılı olmaları gerekir.

 

 • SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Sistem mühendisliği programının amacı; mal ve hizmet üreten işletmelerin ihtiyacı olan bilgisayar, işletme, ekonomi, finansman ve mühendislik bilgileriyle donatılmış olan insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Bu alanda  öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin, fen ve sosyal bilimlere ilgi duyan, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip olmaları gerekir.

 

 • MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik-elektrik, mekanik bileşenlerden oluşan verileri algılayıcı sensörleri olan, verileri yorumlayan, işleyen ve bunlar doğrultusunda gerekli geri bildirimi veren aktüatörleri olan sistemlere “Mekatronik Sistemler” denmektedir.

Bu program, optik-elektrik ve elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliklerini bütünlük içinde öğrenciye sunmakta ve bu alandaki uzmanlarla birlikte ürün tasarımı gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mekatronik bölümünde okumak ve bu alanda çalışmak isteyenlerin, temel bilimlerde başarılı, mekanik şekil uzay yeteneğine sahip, yenilikçi, yaratıcı, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler olmaları gerekir.

 

 • JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Jeoloji mühendisi, yeraltı doğal kaynaklarını ve jeotermik enerjiyi araştırıp bularak, rezervlerini hesaplamak, kent, liman, havaalanı ve barajların yapılacağı karayolları, tünel ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özellikleri taşıması için gerekli inceleme ve araştırma yapmaktadır.

Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı olmaları, coğrafyaya ilgi duymaları, tasarı ve öngörü gücüne sahip olmaları gerekir.

 

 • JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; ölçümler yaparak yeraltında bulunan maddelerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması konusunda araştırma yapacak insan gücü yetiştirmektir. Depremle ilgili araştırmalar da, bu bölümün ilgilendiği konular içerisindedir.

Jeofizik mühendisi olmak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, öngörü, analiz ve sentez gücüne sahip olmaları, arazide çalışmalar yapıldığından açık havada çalışmaktan hoşlanan ve bedence güçlü kişiler olmaları gerekir.

 

 • MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Maden mühendisliği programı, yeraltında ve yerüstünde bulunan madenleri araştıran ve araştırma sonuçlarını ekonomik açıdan değerlendirerek üretime geçilmesine yada geçilmemesine karar veren ve üretilen cevherin zenginleştirilmesi konusunda çalışmalar yapacak mühendisleri yetiştirir.

Maden mühendisliğini tercih edecek olanların, fen derslerinde başarılı, jeoloji ve ekonomiye ilgi duymaları gerekir.Ayrıca, bedensel sağlık ve dayanıklılık, kararlılık ve sabırlı olabilme maden mühendisinde bulunması gereken başlıca özelliklerdendir.

 

 • PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakların bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe sahip ve fen derslerinde başarılı olmaları gerekir. Ayrıca, açık havada çalışmaktan hoşlanan, ekip çalışması yapabilen kişiler olmaları beklenir.

 

 • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Metalurji; metalbilim demektir. Metalurji mühendisliği bölümü, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden  metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların endüstrinin istediği hammadde durumuna gelmeleri için gerekli yöntem ve tekniklerin uygulanması, seramik ve plastik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, sayısal mekanik yeteneğe ayrıca çabuk karar verme gücüne sahip olmalıdırlar.

 

 • ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

Astronomi, gök cisimlerini araştıran, bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapılan bir bölümdür. Gök cisimlerinin yapılarını, konularını, hareketlerini, genel özelliklerini araştırır, topladığı bilgileri çözümler ve yorumlar.

Bu bölümü okumak isteyenlerin, matematik, fizik derslerinde başarılı, astronomiye ilgi duyan, bilimsel meraka ve şekil uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Astronomluk ayrıca, güçlü bir dikkat, iyi görme ve gözlemden hoşlanma, kuramsal düşünme gücü ve sabırlı olmayı gerektirir.

 

 • HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; hava ve uzay araçlarının tasarım, üretim ve test edilmesi konularında ihtiyaç duyulan mühendisleri yetiştirmek bu alanda araştırma yapmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin matematik ve fizik derslerinde başarılı, tasarım gücüne, şekil uzay ve mekanik yeteneğe sahip kişiler olmaları gerekir.

 

 • UZAY MÜHENDİSLİĞİ

Uzay mühendisliği, dünya çevresindeki uzaydan ekonomik,bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlama konularında eğitim veren bir bölümdür.

Bu bölümde okumak isteyenlerinde, matematik ve fizik derslerinde başarılı, güçlü bir dikkate, mekanik yeteneğe ve kuramsal düşünme gücüne sahip olması gerekir.

 

 • UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

Uçak mühendisliği, Türkiye Uçak Sanayinin  geliştireceği yeni tip uçakların dizayn ve imalatı, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarımı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçak ve havacılıkla ilgili bir takım araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlayan bölümdür.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, havacılığa ilgi duyan, dikkatli, şekil çizme yeteneği olan yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 • İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Günümüzde, evlerin ve işyerlerinin dekorasyonu, fuar standlarının, showroomların, iş ve alışveriş merkezlerinin, hastanelerin, havaalanı otellerinin, çevresel hizmetlerin tasarımı; restorasyon ve mimari eserlerin korunması ve geleceğe yönelik tasarım gibi pek çok alanda iç mimarlara ve çevre tasarımcılarına olan gereksinimin arttığı gözlenmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 4 yıllık programı ile, bu gereksinimlere yanıt vermek üzere, bu alanlara hakim, yeni profesyoneller kazandırmayı amaçlamaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının, iç mimarlık programından farklı olarak, ders programında çevre tasarımı ile ilgili derslerde vardır.

 

 • OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

Otomotiv endüstrisi, ülkemizde lider sektörlerden biri konumuna gelmiştir. Günümüzde binek otomobillerin yanı sıra, otobüs ve kamyon üretimi de yapılan ülkemizde, ihracatın önemli bir kısmı bu ürünlerle gerçekleştirilmektedir. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri Türkiye’yi geleceğin otomotiv üretim merkezi olarak görmekte, yatırımlarını gün geçtikçe arttırmaktadırlar.

Otomotiv Mühendisliği Programında, öğrenciler uygulama ve tasarım ağırlıklı olarak eğitileceklerdir. Bu programdan mezun olduğu gün sektörde çalışmaya başlayabilecek mühendislerin yetişmesi amaçlanmıştır.

 

 • HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

Günümüzde kullanılan uçak, helikopter gibi araçların performansları ve güvenirlikleri geçmişe göre çok yüksek olup, bunların daha iyileri de tasarlanmaktadır. Bilgisayar ve elektronik teknolojisinin bu ilerlemedeki rolü ise, oldukça büyüktür. Kullanılan uçakların tamamı, bilgisayar kontrollü olarak uçabilme yeteneğine sahiptir. Böyle bir yüksek teknolojiyle üretilmiş olan uçakların ve diğer hava taşıtlarının bakım-onarımında çalışacak kişilerin de iyi eğitim almış, nitelikli elemanlar olması gerektiğinden bu bölüm açılmıştır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, matematik ve fizik derslerinde başarılı, şekil-uzay ve mekanik yeteneğe sahip, dikkatli, titiz ve ayrıntılarla uğraşabilen kişiler olmaları gerekir.

 

 • UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

Uçak gövde-motor bakımının amacı; uçakların gövdelerinin ve motorlarının yapımında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, temel bilim derslerinde başarılı, mekanik, şekil algısı ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne  sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kişiler olmaları gerekir.

 

 • MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Mühendisler, üretime dönük yaptıkları her işte malzeme kullanmaktadırlar. Üretimin yapıldığı alana göre de ihtiyaç duyulan malzemeler birbirinden çok farklı olmaktadır. Havacılıkta kullanılan çok hafif yüksek dayanımlı alaşımlardan, bina yapımlarında petrol dağıtımının yapıldığı boru hatlarında kullanılan çelikten, bilgisayar chiplerinde kullanılan silikonlara kadar geniş yelpaze içinde yer alan malzemeler, malzeme mühendisliğinin uğraş alanıdır.

Bu bölümde okumak ve bu alanda çalışmak isteyenlerin, fen derslerinde başarılı, mekanik yeteneğe sahip, araştırmayı seven kişiler olmaları gerekir.

 

 • MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Bu lisans programının amacı; öğrencilere temel mühendislik bilgileri vermek, seramik, metal, polimer ve kompozit gibi geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulamaları için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, fen derslerinde başarılı, mekanik yeteneğe sahip, araştırma yapmayı seven kişiler olmaları gerekir.

 

 • JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Harita Mühendisliği de denilen bu bölümün amacı; yeryüzünün biçim ve boyutlarının ortaya çıkarılması ile yeryüzündeki noktaların fiziksel, küresel ve doğrusal pozisyonlarının en kesin biçimde ölçülmesidir. Bu programda ayrıca, harita aletlerinin fiziksel ve matematiksel yapım esasları da öğretilmektedir.

Jeodezi bölümünde okumak isteyenlerin, matematik, fizik ve geometri derslerinde başarılı, sayısal düşünme ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları gerekir.

 

 • ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ

Üretim, en genel anlamıyla hammadde, enerji, sermaye ve insan gücü girdileri kullanılarak çok çeşitli tezgah ve ekipmanlarda uygulanan işleme teknikleri ile ürün veya yarı ürün haline dönüştürülme sürecidir. Üretim gelişen teknolojiyle birlikte basit atölye tipi üretimden karmaşık sistemlerle gerçekleştirilen üretime dönüşmüştür. Üretim mühendisliği bölümü de, özellikle hassas, karmaşık ve bütünleşik üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirebilecek üretim sistemlerinin teknik anlamda tasarımı, uygulanması ve kontrolü ile ilgilenen bir mühendisliktir.

Üretim mühendisliğinde okumak ve bu alanda çalışmak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, şekil-uzay, mekanik yeteneğe ve tasarım gücüne sahip kişiler olmaları gerekir.

 

 • İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

İmalat geçmişte, başlangıç malzemesinin ürüne dönüştürülerek katma değer oluşturulması eylemi olarak tanımlanırdı. Günümüzde imalat artık basit bir eylem olmaktan çıkarak, ürün geliştirme, imalat sürecinin seçilmesi, süreçlerin yönetimi, taşıma ve dağıtım, sistem entegrasyonu ve müşteri desteği gibi birçok halkadan oluşmaktadır. İşletmeler bunları gerçekleştirirken, malzeme, para, zaman, mekan, işgücü gereksinimi ve çevre kirliliğini en azda tutarak en verimli şekilde yapılmasını talep etmektedirler. İmalat mühendisliği programı da; bu alanda uzmanlaşacak kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İmalat mühendisi olmak isteyenlerin; matematik ve fizik derslerinde  başarılı, sayısal ve şekil-uzay yeteneğine sahip, yaratıcı, öngörü sahibi, mekanik planlama yeteneği ve insan ilişkileri iyi olan kimseler olmaları beklenir.

 

 • MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mikroelektronik mühendisliği, çağımızın teknolojik gelişmelerinin en önemli alanlarından biridir. Küçük boyuttaki silikon kırmıktan(chip), yüksek hızlı bilgisayarların, mikroişlemcilerin ve portatif bilgisayarların yapılması, öncelikle mikroelektronik mühendisliğindeki gelişmelere bağlıdır.

Teknolojik gelişmeler sayesinde, mikroskopik boyuttaki mikro-mekanik sensörler elektronik devrelerle birlikte aynı chip üzerine yerleştirilebilmektedir. Kucak yada avuç içi gibi portatif bilgisayarlar, çoklu medya aygıtları, mikrosensörler, tıpta kullanılan ve vücuda yerleştirilen mikroaraçlar  mikro-elektronik teknolojisi sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin, üstün bir sayısal yeteneğin yanında, mekanik ve şekil-uzay yeteneğine sahip, araştırıcı ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

 • KONTROL MÜHENDİSLİĞİ

Kontrol mühendisliği programının amacı; ulaşım, büyük oteller, iş merkezleri, bankalar ve sanayinin her dalında kalitenin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan otomasyon sistemleriyle, hava, ısı ve basıncı kontrol eden aletlerin tasarımı konularında kuramsal bilgiye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Bu alana yönelmek isteyen kişilerin, matematik ve fizik derslerinde başarılı, şekil-uzay yeteneğine ve mekanik ilgiye sahip olmaları gerekir.

 

 • ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektrik – Elektronik programının amacı; kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistem ve aletlerin yapımı, geliştirilmesi ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya gibi fen derlerinde başarılı, üstün bir akademik yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

 

 • YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yazılım mühendisliği programında, bilgisayar programcılığı yanında yazılım tasarımı alanında da uzmanlaşma eğitimi verilir. Yazılım mühendisi, mühendislik alanındaki en etkin yazılımları gerçekleştirmekle sorumludur.

Yazılım mühendisi, kurumların ve kişilerin kullandıkları veya kullanacakları programlarda ne istediklerini, neye ihtiyaç duyacaklarını dikkate alarak, önce o konuyla ilgili bilgisayar programı hazırlar, daha sonra da program kullanıcılarının anlayabileceği bir dile dönüştürerek yazılımını yapmış olur.

Yazılım mühendisliği programında okumak ve bu alanda çalışmak isteyenlerin, matematik derslerinde başarılı, analitik düşünme yeteneğine sahip, yaratıcı, dikkatli ve ayrıntılarla uğraşabilen kişiler olmaları gerekir.

 

 • ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Endüstri Sistemleri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır.

Endüstri Sistemleri Mühendisleri, çalışmalarında sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda, matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimleri, sosyal ve doğa bilimleri bilgileri ile mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojilerini de entegre ederek bir arada kullanma becerilerine sahiptirler.

 

 • CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ

Cevher Hazırlama Mühendisliği, üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını izleyen bir meslektir.

Bu bölümden mezun olanlar, metalurjik zenginleştirme, altın, platin ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme, demir-çelik, cam, seramik, termik santraller, katı yakıt üretimi, nükleer hammadde üretimi ile toprak ıslah çalışmasında görev alacaklardır.

 

 • ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Günümüzde artan nüfusla birlikte modern yaşamın gereksinimlerinin çeşitlenerek artması sonucu, enerji tüketimi artmakta, ucuz ve temiz enerji üretim yöntemlerinin bulunması, mevcut enerji üretim sistemlerinin verimli şekilde kullanılması önem arz etmektedir. Enerji Sistemleri Mühendisliği, çok geniş bir alanda birçok disiplini içinde barındıran bir konu olup, ihtisaslaşmayı gerektirmektedir.

 

 • SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; hem geleneksel seramik hem ileri teknoloji seramiği üretimi yapan sektörlere seramik mühendisi yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya gibi derslerde başarılı, mekanik yeteneğe ve yaratıcılığa sahip olmaları gerekir.

 

 • ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Bu bölüm, endüstride üretilmesi düşünülen bir eşyanın kullanışlılığını estetik yönlerini de gözden uzak tutmaksızın biçimini bunun hangi madde kullanılarak ve nasıl bir süreç izlenilerek yapılması hususunda araştırma ve eğitim yapar.

Bu bölümde okumak isteyenler, matematik, fizik dersleriyle sosyoloji, psikoloji ve sanat tarihi gibi sosyal derslere de ilgi duymalıdır. Ayrıca, tasarladıklarını 2 boyutlu çizme ve 3 boyutlu nesneler haline dönüştürecek yeteneklere, yaratıcı ve sistematik düşünce yapısına sahip olmalıdır.

 

 • NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ

Nükleer enerji; atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan bir enerjidir. Bu programın amacı; nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe sahip, araştırma ve incelemeye meraklı kişiler olmaları gerekir.

 

 • HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; yerkabuğu içindeki suların aranıp bulunmasını, yatay ve düşey dağılışlarını, hareketlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bu sulardan yararlanma yollarını araştırmaktır.

Bu bölümde okumak isteyen bir kişinin, fizik, kimya derslerinde başarılı, doğayı seven, açık havada çalışmaktan hoşlanan, meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması gerekir.

 

 • DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Bu bölümün amacı; denizcilik sektörünün ihtiyacı olan lisans düzeyinde eğitim almış elemanlar yetiştirmektir.Bölümde, gemi yönetimi, gemi makineleri işletme ve deniz ulaştırma işletme bölümleri vardır.

Bu bölümde okumak için,matematik, fizik derslerinde başarılı, gemi makineleri bölümü için mekanik ve şekil-uzay yeteneği olan, deniz ulaştırma işletme bölümünü seçeceklerinde işletme, ekonomi ve hukuk gibi konulara ilgi duymaları gerekir. Ayrıca, denizcilik mesleğinin gerektirdiği uzun süre denizde kalma, olaylar karşısında soğukkanlı davranabilme, birlikte çalıştığı arkadaşlarının can güvenliğini sağlayabilme, çabuk karar verme gibi özelliklerinin de olması gerekir.

 

 • GEMİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Gemi inşaatı mühendisliği programının amacı; deniz taşıtlarının tasarımı, projelendirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışacak olan elemanları yetiştirmektir.

Bu bölümde öğrenim görmek ve çalışmak isteyenlerin, matematik ve fen derslerinde başarılı, mekanik ve uzay ilişkileri yeteneğine sahip olmaları gerekir.

 

 • DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

Bu programın amacı; denizlerin korunması, sularda yaşayan canlıların niteliği, su ve denizlerin temizlenmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, yetiştirilen ürünlerin işletme ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan araç ve yapıları dizayn eder ve iletir. Ayrıca, deniz yüzeyinde seyreden taşıtların yapım ve onarım konularında da eğitim verir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik ve fen derslerinde başarılı, denizi ve doğayı seven, canlı varlıklara ilgi duyan, iyi bir gözlemci olması gerekir.

 

 • UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

Bu bölümün amacı; uçakların emniyetli bir biçimde inip kalkmasını ve seyrüseferini sağlayan hava limanlarındaki elektronik cihazların monte edilmesi, kullanımı ve bakımıyla birlikte, uçaktan çeşitli nedenlerle sökülmüş olan elektronik parçaların onarılarak kullanılır hale gelmesini sağlayacak olan teknik elemanların yetiştirildiği bir bölümdür.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik ve fizik derslerinde başarılı, mekanik ve şekil, uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

 

 • TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ

Telekomünikasyon mühendisliği programının amacı; haberleşme ve işaret işleme konularında kuramsal bilgiye sahip, haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması süreçlerinde gerekli uygulamaları yapabilen elemanlar yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak ve bu alanda çalışmak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiyle ilgili ve yetenekli, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

 • ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Bu mühendislik programının amacı; zayıf akımlarla çalışan ve özellikle haberleşme alanında kullanılan aletlerin ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi ve bakımını yapacak olan teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik ve kimya derslerinde başarılı, üstün bir akademik ve sayısal yeteneğe sahip, dikkatli, merak duygusu yüksek, sabırlı ve yaratıcılık yeteneği olan kimseler olmaları gerekir.

 

 • METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Bu program, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Meteoroloji bölümünde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, şekil uzay ilişkilerini görebilen, astronomi ve coğrafyaya ilgi duyan, el ve göz koordinasyonu olan, sabırlı, dikkatli ve iyi gözlemci olmaları gerekir.

Benzer Yazılar
Yaz okulu kayıtlarımız başlamıştır.
İstanbuldaki Beylikdüzü Özel Nurtopu Anaokulu 2018 yılı yaz okulu kayıtlarımız başlamıştır. Yaz okulu etkinliklerimiz hususunda www.nurtopuanaokulu.com adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz....
     2016 - 2017 yılı Yen'i eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Rabbim tüm öğrenci ve velilerimizin yardımcısı olsun, hepsini ülkesine, vatanına, milletine, anne ve babasına hayırlı evlat eylesin.       2016-2017 eğitim...
Öğrencilerinin gelişimine önemli katkı sağlayan Öğretmen Ayça Mercan; anaokulu seçiminde ilk olarak okulun hangi resmi kuruma bağlı olduğuna bakılması gerektiğini belirtti. Mercan’a göre sonrasında ise okulun mutfak ve tuvalet temizliğine dikkat edil...
Yorumlar ( 0 )

Bu sitedeki hiçbir materyal izinsiz kopyalanamaz / paylaşılamaz. www.nurtopuanaokulu.com